سخنرانان
 
1-سخنرانان ویژه:
پروفسور هاشم نیکومرام
پروفسور فریدون رهنمای رودپشتی
2-سخنرانان پنل :
دکتر مهدی معدنچی// ارزیابی واکنش رفتاری سهامداران (بیش و کم واکنشی) و راهبردهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
        دکتر کیارش مهرانی// احساسات سرمایه گذاران و راهبردهای سرمایه گذارای مبتنی برمالی رفتاری
      دکتر اسفندیار شاه منصوری// آزمون رفتاری سبد اوراق بهادار مبتنی براهداف و راهبردهای سرمایه گذاری در      بورس اوراق بهادارتهران
     دکتر مصطفی بختیاری// ارزیابی واکنش رفتاری سرمایه گذاران به تغییر قیمت با مقایسه مدل های مبتنی برسرعت تعدیل قیمت نسبت به اطلاعات عمومی و ارتباط آن با بازده آنی

موضوع :

استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی برمالی رفتاری، مدیریت دارایی ها وآشنایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، دکتری و فعالان بازار سرمایه با رویکرد 4 رساله دکتری

 

زمان:
28 بهمن 1397   ساعت 16 الی 19

مکان:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (دانشکده مدیریت و اقتصاد )سالن اجتماعات

 

دانش مالی رفتاری در سطح خرد
Behavioral Finance Micro (BFMI)
مالی رفتاری خرد تمایلات یا سوگیری های (Biases) سرمایه گذاران را در سطح فردی بررسی میکند، به گونه ای که آن ها را از بازیگران عقلایی (Rational Locators) مفروض در تئوری اقتصاد کلاسیک متمایز می سازد.
در واقع در BFMI پرسش این است که آیا سرمایه گذاران عقلانی رفتاری می کنند یا اینکه اشتباهات احساسی و شناختی می تواند بر تصمیمات مالی آن ها موثر باشد؟

در بحث مدیریت دارایی (Wealth Management)  و سرمایه گذاری، تمرکز اصلی ما بر BFMI است، یعنی مطالعه رفتار سرمایه گذاران در سطح فردی به ویژه تا کید بر شناسایی Bias های روانشناختی و تاثیر آن بر تصمیمات تخصیص دارایی ها، با این هدف که بتوانیم اثر این سوگیری ها را در فرآیند سرمایه گذاری کنترل کنیم.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که بخش عمده ای از تئوری های مالی و اقتصادی بر این مفهوم استوار است که افراد عقلایی رفتار می کنند و در فرآیند تصمیم گیری همه اطلاعات را در نظر می گیرند. از سوی دیگر محققین دانشگاهی به شواهد فراوانی دست یافته اند که نشان دهنده رفتار غیر عقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است.