:نشست تخصصی

هم اندیشی در خصوص تبیین جایگاه رفتاری در ارتقاء کارکردهای کسب و کار

:اقتصاد رفتاری
در حقیقت، بر خلاف اقتصاد سنتی که عقیده دارد پایه و اساس در انتخاب های مردم عقل و منطق است ، گرایشات ذهنی، باگ های فکری ، خود تجربه کننده و خود بیاد آورنده هر شخص در تصمیم گیری موثرند.

بنابراین اقتصاد رفتاری رشته ای است که با روش علمی ، در فضای روان شناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می گیرد که نه تنها ما هر روز اشتباه می کنیم، بعد دائما در حال تکرار آن اشتباهات هستیم. رفتارهای گمراه کننده ی ما نه تصادفی اند و نه بی مفهوم، آنها اسلوب مندند و قابل پیش بینی ما با کمک اقتصاد رفتاری می توانیم نا بخردی های ذهن خود را بهتر بشناسیم .

یکی از ماندگارترین مباحث در علوم اجتماعی تفاوت بین انسان اقتصادی و انسان اجتماعی است. در حالیکه اولی بر اساس عقلانیت و نتیجه حرکت میکند، دومی توسط مجموعه ای از قوانین و معیارهای تجویز شده تعیین می شود. اولی تنها زمانی که منافع شخصی اش تامین شود از هنجارها پیروی میک ند و دومی تنها وقتی از عقلانیت و حداکثر کردن منافع شخصی استفاده می کند که ان منافع در درون مرزهای تعیین شده توسط هنجارها باشند. با وجود مطلوبیت عام این نظریات، در بسیاری از تحقیقات موضوع عقلانیت اقتصادی به چالش کشیده شده و شواهد بسیاری بخصوص از طریق یافته های اقتصاد رفتاری برای آنها ارائه شده است.

اقتصاد رفتاری به حوزه های از دانش جدید در حال پیشرفت علوم بین رشته ای گفته می شد که با بررسی رفتارهای مشهود بشره الگوهای رفتاری ، عوامل موثر بر رفتار و تطابق یا مغایرت با نظریه های موجود را کشف و معرفی کرد، و در معرض تحلیل، کاربست و نقد علمی قرار می دهد.

 

: سخنرانان پنل اولین نشست تخصصی 

 • پروفسور هاشم نیکومرام
   
 • پرفسور فریدون رهنمای رودپشتی
   
 • مهدی برآسود
   
 • دکتر سعید اسلامی بیدگلی
   

 موضوع :

بررسی کتاب مالی رفتاری و مدیریت دارایی ها
 

دبیر علمی :

مهدی برآسود

مدیر ارشد نشست :

علی هزاوه

 

برنامه ویژه نشست :

 • برگزاری نمایشگاه انجمن مهندسی مالی ایران
 • کاندید اعضا برای عضویت در کارگروه مالی رفتاری ایران
 • عضویت در انجمن مهندسی مالی ایران

 

زمان :

یکشنبه 29 مهرماه 16:30 الی 19:30

مکان :

واحد علوم تحقیقات – سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

دانلود پوستر سمینار