301

Moved Permanently

The document has been permanently moved.

Back to Top

       

مالی رفتاری

رفتارسرمایه­ گذاران به ­عنوان کسانی­ که به ­دنبال بهینه­ سازی سود، همه ­چیز دان و بی­ نهایت منطقی می­باشند؛ در دنیای واقعی به ­سختی قابل درک و فهم می­باشد. حتی با فرض این ­که سرمایه ­گذاران واقف به همه چیز هستند، این واقعیت که آن­ها ممکن است مجبور باشند در فرآیندهای جستجوی اطلاعات، تعامل داشته باشند و این­ که ممکن است دارای محدودیت عقلایی باشند، نادیده گرفته شده است (فتحی و دهقانی­ اناری، 1392).

ادامه مطلب...

مدیریت مالی ویژه مدیران غیر مالی

امروزه با توجه به توسعه روزافزون علم مدیریت،در هر بنگاه اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی با هر ماهیتی اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی، مدیران در هرجایگاهی، در کنار نیاز، تسلط به اصول ومفاهیم حوزه فعالیت خود لازم است نسبت به نحوه ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرتبط با سازمان خود تا حدی از توانایی برخوردار باشد. در واقع آشنایی با مفاهیم مالی در انجام وظایف و مسئولیت های شغلی به افراد کمک خواهد کرد تا در تحقق اهـداف و سودآوری سازمان متبوع خود دخیل باشند.

ادامه مطلب...